Címlap

Iskolánk alapítványa

1993 tavaszán Beke László, Czapkó Miklós, Dreysier Károlyné, Fűzfői-Gardovszky Gabriella, Fónagy Karola, Gerendás Zoltán, Gyeszli Imre, Hajós Tibor, Hatvani Jánosné, Jenei László, Kővári György, Lakatos Elemér, Lendvai István, Máté Lászlóné, Németh István, Papp István, Seres Tibor, Sovány István, Selmeci Lászlóné, Takátsy Ferenc adományából született az alaptőke, mellyel életre kelhetett a Wesselényi Miklós Alapítvány.
 

Az alapítvány kizárólag a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát és az iskolával jogviszonyban álló tanulókat támogatja, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Tevékenységével közhasznú feladatot lát el, ezért 1996-óta jogosult az adófizetők által rendelkezésre bocsátott 1% felhasználására.

Az adományokból, pályázatokból, az iskolai megtakarításokból megszerzett tőkét

  • kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazására,

  • iskolai programok támogatására,

  • rászoruló tanulók támogatására,

  • oktatási eszköz vásárlására,

  • az iskolai kulturális élet és tömegsport támogatására

használjuk fel.

Alapítványunk kezeli az eredményes tanulók részére alapított Wesselényi-díjhoz járó ösztöndíj tőkéjét. Ez a minden évben kifizetésre kerülő ösztöndíj tanévenként általában három tanulót érint, és összege az utóbbi öt év alatt 25.000.-Ft-ról, 50.000.- Ft-ra emelkedett. A Wesselényi díj adományozásáról az alapítványunk kuratóriumától független bizottság dönt.

Kuratóriumunk (Lakatos Elemér, Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes, Bencsics Zoltán) az alapítás óta munkáját honorárium nélkül társadalmi munkában végzi. A kuratórium munkáját Málingerné Koszta Erzsébet könyvelő segíti.

Alapítványunk anyagi ösztönzőkkel is próbálja motiválni a magasabb tudásszint elérését a Wesselényis diákok körében. Ezért ösztöndíjjal támogatjuk az eredményesen teljesített ECDL modulvizsgákat. Ez ingyenesen letehető vizsgát jelent tanulóink részére. Ezt a lehetőséget iskolánk tanulóinak mintegy a fele ki is használja.

A tanulóink munkavállalási esélyeinek elősegítésére, ismereteinek bővítéséhez további támogatást jelent a középfokú és felsőfokú nyelvvizsga megszerzése esetén biztosított ösztöndíj lehetősége, melynek összegéről a kuratórium minden évben a diákközgyűlést megelőzően dönt.

A kiemelkedő tanulmányi munkát támogató ösztöndíjakon túl anyagilag az iskolánk a nagyobb diákközösségeit érintő programokat támogatja. E körben kiemelten kezeljük a Szalagavató ünnepélyt, a sporttáborokat (vízitúra, kerékpártúra), az Iskolai Sportkört eszközfejlesztés területén, osztályok tanulmányi kirándulását, esetenként megrendezésre kerülő erdei iskolánkat, kivételesen -és indokolt tanulmányi programmal szervezett- az osztályok külföldi tanulmányi kirándulásait.

A nyári szabadidős sportélet támogatására, a vízitúrákhoz indiánkenukat biztosítunk az ISK részére, melyek szállítását az alapítvány utánfutójával oldja meg az iskola kisbusza.

Alapítványunk kuratóriuma független társadalmi szervezetként működteti az alapítványt. Természetesen a működési célunk megvalósításának érdekében kapcsolatot tartunk iskolánk vezetésével, a szülői választmánnyal, az iskolai diákönkormányzattal. Ennek eredménye, hogy támogatásaink, ösztönzőink a tanulói munka jobbítását, eredményesebbé tételét szolgálják. Így támogatásaink segítik az iskola nevelési és tanulmányi céljainak elérését is.

Kérem Önt kedves olvasó, ha célunkkal egyetért, adóelszámolásnál rendelkezzen alapítványunk javára az adható 1%-ról.

A Wesselényi Miklós Alapítvány adószáma:
18050079-1-42

Lakatos Elemér
kuratóriumi elnök